Wat doen wij?

Grondwerk

Het grondwerk vormt in de bouwnijverheid en in de grond- weg- en waterbouw de voorbereiding van de bouw. Het bestaat uit het ontgraven en verzetten van grond, het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand. Ook het aanbrengen van verhardingen en funderingsmaterialen valt hieronder: alles wat nodig is om een goede ondergrond te verkrijgen. Bijvoorbeeld het bekalken van grond. Wij kunnen deze zaken verzorgen waarbij wij tevens met u meedenken en advies geven.

In sommige gevallen kan grondsanering vereist zijn. Ook grondsanering kunnen wij voor u verzorgen.

Riolering

De riolering is de infrastructuur waarop afvalwater geloosd, ingezameld en getransporteerd wordt. Een riolering of rioolstelsel is een systeem van buizen, putten en pompen dat ondergronds is aangelegd. Het is bedoeld om het afvalwater en hemelwater op een veilige en gezonde manier af te voeren. Wij maken met onze ruime kennis, ervaring, vakmanschap en hoogwaardig materiaal deze manier mogelijk.

Wij denken actief mee met de klant en voeren de werkzaamheden in eigen beheer uit, hierdoor is er sturing op het gehele proces.

Machinaal bestraten

In de beleidsregel ‘Tillen op Bouwplaatsen’ van de Nederlandse Arbeidsinspectie staat geformuleerd dat het verplicht is om machinaal te bestraten bij nieuw, aaneengesloten straatwerk met een oppervlakte van minstens 1500 m². Dit om de fysieke belasting van stratenmakers te verlichten. Normaal gesproken geldt dat handmatig tillen zoveel als mogelijk vermeden of beperkt wordt. Dit betekent dat straatstenen zwaarder dan 4 kilo of tegels zwaarder dan 9,5 kilo, daar waar mogelijk, machinaal of mechanisch verwerkt worden.

Machinaal bestraten is sneller dan handmatig werken en is kosten besparend. Het dient echter wel op de juiste manier te gebeuren. Met onze kennis en ervaring doen wij een grondige voorbereiding van het werk en zorgen voor een stabiele en constructieve machinale bestrating.

Betonwerken

Er zijn veel verschillende betonwerken. Voor bedrijfshallen kunnen wij monoliet-vloeren leveren inclusief wapening en bekisting voor zowel grote als kleine oppervlakken. Ook kunt u bij ons terecht voor het storten van viaducten, fietskelders, nabezinkputten, werkplaatsvloeren of erfverhardingen. Keuren vloeren conform PBV-65.

Indien u vragen heeft over onze betonwerken vraag dan vrijblijvend meer informatie.

Asfaltwerken

Voor zowel grote als kleine asfalteringsprojecten bent u bij ons aan het juiste adres. Naast standaard asfalt kunnen wij ook specialistische asfaltprojecten verzorgen zoals: het versterken van het asfalt door middel van Multicell; en het afgeven van een vloeistofdichtheids verklaring.